Tagged: Jo Walker

Jo Walker joins Pushkin Press as art director

Cover designer Jo Walker is leaving HarperCollins to join Pushkin Press as art director. Read more

Subscribe to RSS - Jo Walker